Teamgesprekstarters

In samenwerking met Netwerk Mediawijsheid en Alliantie Digitaal Samenleven ontwikkelde Digitaal in Balans gespreksstarters voor de Maand van de Digitale Fitheid. Deze gespreksstarters zijn bedoeld voor collega’s, om het goede gesprek te voeren over reactiviteit en bereikbaarheid tijdens en buiten werktijd. Want in dit gesprek ontstaat bewustwording. En vanuit die bewustwording werk je samen aan een waardevolle digitale organisatiecultuur.

Wil je alle gespreksstarters ontvangen? Stuur dan een bericht naar iris@digitaalinbalans.nl. De versie die je dan ontvangt kun je aanpassen, printen en meenemen naar jouw team. Hieronder vind je een aantal voorbeelden en daaronder een gebruiksaanwijzing.

Vraag – categorie tijdens het werk

Stelling – categorie tijdens het werk
Dilemma – categorie tijdens het werk
Vraag – categorie pauze en vrije tijd
Dilemma – categorie pauze en vrije tijd
Vraag – categorie pauze en vrije tijd

Speluitleg

Je bent nooit verplicht om een vraag te beantwoorden. En je mag altijd een vraag doorgeven aan wie wil of terugleggen onderop de stapel en een nieuwe pakken.

Voorbereiding:

Sorteer de stapels en leg ze gedekt op tafel. De speler die een kaart pakt is de beantwoorder. De rest mag één of twee keer doorvragen zodat de beantwoorder meer vertelt. 

Hoe je het spel precies speelt bepaal je samen. Hier volgen een paar mogelijke speelwijzen waar je als groep voor kunt kiezen:

>> De basis speelwijze is: je pakt één voor één een kaart en geeft voor de groep antwoord op de vraag. De speler bepaalt of die de vraag beantwoordt, doorgeeft of omruilt. Nadat de vraag beantwoord is kunnen de andere spelers een paar keer doorvragen.

>> Je kunt als spelleider een paar vragen voorsorteren en de groep uitnodigen om dezelfde vragen te beantwoorden, om te ontdekken waar je verschillend in staat. 

>> Je vraagt iedereen om de antwoorden van één of meerdere vragen op te schrijven en de antwoorden door te geven naar links. Een paar lezers vertellen plenair wat zij een opvallend antwoord vinden en waarom en de schrijver reageert daarop.  

>> Je pakt 1 vraag en iedereen schrijft een antwoord voor zichzelf op. Vervolgens vraag je een paar spelers wat zij denken dat de persoon links van hun op die vraag heeft beantwoord. Het verschilt per team en persoon of deze speelwijze als leuk wordt ervaren, dus vraag van te voren of iedereen deze variant ziet zitten. 

>> 1-2-4-iedereen: Bij deze spelvorm voelt iedereen zich gehoord en worden alle perspectieven in de groep meegenomen. De spelvorm bestaat uit meerdere groepen en als groep ga je aan de slag met één kaart. Tijdens de eerste ronde denkt iedereen na over een eigen antwoord op de vraag. In de tweede ronde worden koppels gemaakt. Eerst deelt persoon 1 ononderbroken zijn/haar antwoord. Vervolgens is het de beurt aan persoon 2. Het duo bespreekt vervolgens de grootste verschillen en overeenkomsten. In ronde 3 delen 2 duo’s met elkaar de inzichten, ieder opnieuw ononderbroken. Tenslotte denkt iedere groep na wat waardevol zou zijn voor anderen om plenair te delen. Dit wordt vervolgens in de laatste ronde gedaan en zo worden alle perspectieven samengebracht.

>> Pak een stelling waarbij iedereen op een lijn van 1-5 of 1-10 een plek moet innemen tussen ‘helemaal oneens’ (1) en ‘helemaal eens’ (5 of 10). Dit is een actieve werkvorm waarbij je beweegt en direct de verschillen in de groep ziet. Vraag vervolgens een paar deelnemers waarom ze op de gekozen plek zijn gaan staan.

>> Pak een ja/nee stelling waarbij zonder te praten mensen een plek innemen. Als iedereen een plek heeft gekozen, vraag je aan mensen waarom ze voor die plek hebben gekozen. Aan het eind kan je mensen vragen of ze opnieuw voor die plek zouden kiezen.

>> Leg alle kaarten open op tafel. Laat iedere deelnemer een kaart kiezen die het meest resoneert. Splits op in tweetallen. De persoon die de kaart heeft getrokken deelt zonder onderbreking het antwoord op de vraag “Waarom is deze kaart belangrijk voor mij en wat vind ik?”. De andere persoon geeft na afloop zijn/haar eigen visie op de kaart. Vervolgens worden de rollen omgedraaid.

Je kunt ook zelf een speelwijze bedenken in samenspraak met je team. 

Tip: neem de vragen mee op pad naar buiten. Iedereen neemt in duo’s een vraag mee en gaat daarover in gesprek. Na 5-10 minuten pakt iedereen een nieuwe vraag en gaat in een nieuw duo verder in gesprek. Wanneer je een route hebt van ongeveer 30 minuten kun je zeker 3 vragen in 3 verschillende duo’s behandelen. Voordat je wisselt van duo/vraag kun je de groep om een plenaire terugkoppeling vragen. Benieuwd naar andere manieren van wandelwerkvormen? Ga naar www.weeting.nl 

Teamgesprekstarters Digitale Balans

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *